08.13 KYLE LIES TO CHRIS MARTIN

Also On RadioNOW 100.9: